Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

  • Kaupunginjohtaja Timo Halonen antoi katsauksen Sodan ja rauhankeskus Muistin valmistelutilanteesta.
  • Juha Vuori toi esille eläkeläisjärjestöjen esittämän huolen tanssiharrastukseen liittyvästä tilaratkaisusta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat