Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018

MliDno-2017-1306

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista on laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2018- 30.6.2018:

KV
klo 17.00
Lisätietoja Kh
klo 14.00
Lisätietoja
    8.1.2018 (päätetty
19.6.2017 § 10)
    15.1.2018  
22.1.2018      
    29.1.2018  
5.2.2018 Valtuustosemi-
naari
5.2.2018  
12.2.2018      
    19.2.2018 Suunnittelukokous
    5. - 6.3.2018 Kh:n seminaari + kokous
12.3.2018 Valtuustosemi-
naari
12.3.2018  
19.3.2018      
    26.3.2018 Tilinpäätös
    9.4.2018 Suunnittelu + kh:n varapv
    16.4.2018  
23.4.2018

Iltakoulu TA-raamista 
sekä tarvittaessa
valtuuston kokous

   
    7.5.2018 Suunnittelukokous
    14.5.2018  
21.5.2018      
    28.5.2018  
    4.6.2018  
    11.6.2018  
18.6.2018 Tilinpäätös    
    19.6.2018 Varapäivä

 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen ja -suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • ma 22.1.2018
  • ma 12.2.2018
  • ma 19.3.2018
  • ma 21.5.2018
  • ma 18.6.2018 tilinpäätös

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

  • seminaarit pidetään maanantaina 5.2. ja 12.3.2018
  • iltakoulu talousarvioraamista pidetään maanantaina 23.4.2018

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Puheenjohtja tiedusteli voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat