Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
    - hallituksen pöytäkirja 23.11.2017
     
  • Vaalijalan ky
    - yhtymäkokous 8.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat