Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Vaalijalan kuntayhtymän ajankohtaiset aiheet

MliDno-2019-314

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen tulee kokoukseen kertomaan Vaalijalan kuulumiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.