Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pöyry Jukka ja Pöyry Pekka. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 5.6.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.