Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Käytiin keskustelua konserniyhtiöiden omistajapoliittisista linjauksista.

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.