Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Otto-oikeus/Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen

MliDno-2019-264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2019 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen on ensisijaisella toiveella hakeutunut 221 opiskelijaa (edellisenä syksynä 234).

Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteeseen on hakeutunut 14 opiskelijaa (edellisenä syksynä 12).

Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 17 oppilasta (edellisenä vuonna 15 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin. Koehaku on toteutettu syksyllä ennen valtuuston joulukuussa tekemää päätöstä lakkauttaa Ristiinan toimipiste.

Johtava rehtori esittää, että aloituspaikkojen määrää vähennetään viidellä 235:een, koska syksyn 9. luokkalaisten määrä on 15 pienempi kuin vuonna 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti:
Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Päätös

Sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Jos hallinto-oikeudesta tulee valtuuston päätöksen valituksiin liittyen täytäntöönpanokielto, kasvatus- ja opetuslautakunta antaa johtavalle rehtorille oikeuden muuttaa lukiokoulutuksen aloituspaikkoja seuraavasti: Mikkelin lukion keskustan toimipiste 215 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 20 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).”

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Janne Strengellin, Hanne Vainion, Heidi Särkän, Juha Hakkaraisen ja Jenni Kolmisopin kannattamana, että
”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukion keskustan toimipiste 215 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 20 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Jos hallinto-oikeudesta ei tule valtuuston päätöksen valituksiin liittyen täytäntöönpanokieltoa, kasvatus- ja opetuslautakunta antaa johtavalle rehtorille oikeuden muuttaa lukiokoulutuksen aloituspaikkoja seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Petri Tikkanen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää muutettua ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho ja Vesa Nessling), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Juha Hakkarainen, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi ja Heidi Särkkä) ja yksi (1) tyhjä ääni (Kirsi Pokkinen).

Puheenjohtaja totesi, että Petri Tikkasen esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Taina Harmoinen ja Eero Aho jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

Mikkelin kaupunginvatuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta. Tätä päätöstä kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee noudattaa, ellei asiaan tule muutettua päätöstä.

Mielestämme on harhaanjohtavaa, että Mikkelin lukion aloituspaikkojen päätösesityksessä ensisijaisena vaihtoehtona on aloituspakkojen kohdentaminen sekä Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen että Ristiinan tomipisteeseen."

Taina Harmoinen ja Eero Aho

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös on ristiriidassa kaupunginvaltuuston 145 ja 150 pykälien osalta, joissa on päätetty Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 23.1.2020 § 11.

Päätös

Hyväksyttiin.