Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kaupunginhallituksen 20.1.2020 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen kokouksen 20.1.2020 pöytäkirjantarkastajaksi valittu Jarno Strengell ei ole hyväksynyt kyseisen kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjaa. Jarno Strengell on ilmoittanut, ettei pöytäkirja vastaa pykälän 19 (16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano) osalta hänen käsitystään kokouksen kulusta. Jarno Strengelin ilmoituksen mukaan hän on kokouksessa jättänyt kyseiseen kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen, mutta tätä ei ole kirjattu pöytäkirjaan.

Elintarvikehankintaa koskevat pykälät (9-11), ovat jo tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa 20.1.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus tarkastaa kokouksessaan kaupunginhallituksen kokouksen 20.1.2020 pöytäkirjan, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Jarno Strengell esitti, että 20.1.2020 Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjan asiakohtaan ”§ 19 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano”, lisätään Jarno Strengellin tekemän kolmen esityskohdan päätökseen seuraava lauseke ”Jarno Strengell jätti kolmen tekemänsä esityksen päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on sama kuin kolme esitystä”.

Perustelut: Kyseisen asiakohdan § 19 päätöksen yhteydessä 20.1.2020 Jarno Strengell jätti esityksen mukaisesti eriävän mielipiteen, joka puuttuu pöytäkirjasta. Jarno Strengell toisti eriävän mielipiteen samassa asiakohdassa § 19, Minna Pöntisen esittäessä oman eriävän mielipiteensä koulujen vuosiviikkotuntien leikkaamisesta. Tämän uudelleen toiston samassa asiakohdassa § 19 osa pöytäkirjan tarkastajista muistaa kuulleensa.

Jarno Strengellin 20.1.2020 asiakohdan § 19 kolmen kohdan eriävä mielipide on kokouksen kulun mukainen ja tulee kirjata pöytäkirjaan.

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

20.1.2020 kaupunginhallituksen pöytäkirja hyväksyttiin siinä muodossa kuin sen on hyväksyneet puheenjohtaja, toinen pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjanpitäjä.

Jarno Strengell jätti esityksen sisältöisen eriävän mielipiteen.