Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä

MliDno-2020-482

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme liikennejärjestelymuutosta vapaaksi oikeaksi risteykseen Lahti Jyväskylä. Kyseinen risteys sijaitsee lappeenrannantieltä kohti Mikkelin keskustaa tultaessa ennen rautatie alikulkusiltaa käännyttäessä valtatielle Lahti Jyväskylä.

Paikka aika
Mikkeli 17.2.2020

Allekirjoittaneet:
Jussi Marttinen
Paavo Barck, Tapani Korhonen, Pertti Ruotsalainen,
Liisa Ahonen, Ulla Leskinen, Jere Liikanen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen,
Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen, Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 § 81 lähettää Mikkelin kaupunginvaltuuston 17.2.2020 § 7 laatiman aloitteen ”Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä” asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteessa esitetään ns. vapaan oikean rakentamista risteykseen Lahti Jyväskylä. Risteys sijaitsee Lappeenrannantieltä käännyttäessä valtatielle Lahti Jyväskylä, ennen rautatien alikulkusiltaa.

Valtuustoaloitetta koskevat valtatie 13 (Uusi Ristiinantie) sekä valtateiden 13 ja 5 välinen ramppi ovat maanteitä. Maanteiden ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii Väylävirasto yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Valtuustoaloite on lähetetty 16.3.2020 sähköpostitse Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite lähetetään Pohjois-Savon ELY-keskukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloite lähetetään Pohjois-Savon Ely-keskukselle käsiteltäväksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloite lähetetään Pohjois-Savon Ely-keskukselle käsiteltäväksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus on antanut valtuutettu Jussi Marttisen ym. 17.2.2020 tehtyyn valtuustoaloitteeseen liitteenä olevan lausunnon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunnon.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat