Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Sähköenergian kilpailutus 1.1.2021 – 31.12.2022

MliDno-2020-1679

Valmistelija

  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi
  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa konsernin hankinnoissa kilpailutusasiakirjat hyväksyy kaupunginhallitus ennen tarjousasiakirjojen julkaisua.

Mikkelin kaupungin sähköenergian hankintasopimus päättyy 31.12.2020, joten sähköenergian hankintakilpailutus tulee käynnistää. Myös osa kaupunkikonsernin sähköenergian sopimuskausista päättyy vuodenvaihteeseen. Koska merkittävä tekijä sähköenergian hinnan määräytymiseen on käytetyn MWh:n kulutusmäärät, on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa sähkön hankinta yhteishankintana konsernina.

Mikkelin kaupunki, Mikalo Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli ja Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu osallistuu sähköenergian yhteishankintaan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022. Sopimuskausi on rajattu 2 vuoteen siksi, että Naistinki Oy on yksi merkittävä sähköenergian hankkija ja heillä on voimassa oleva sopimus 2022 loppuun saakka. Tarkoitus on yhtenäistää konserniosien sopimuskaudet, jolloin seuraavaan hankintakauteen myös Naistinki Oy voi osallistua.

Tarjouspyyntöluonnokseen on pyydetty markkinavuoropuheluna lausuntoja markkinoilta kesäkuussa sekä Keino-osaamiskeskukselta elokuussa. Erityispiirteiden arviointi on tehty.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen liitteenä olevan asiakirjan mukaisena ja oikeuttaa hankintapalvelut tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä, Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että puuheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Tiedoksi

Mikalo Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli ja Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu, Naistinki Oy, hankintapäällikkö

Käsitellyt asiat