Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Mikkelin kaupungin sitoutuminen Leader-toiminnan kuntarahoitusosuuteen Euroopan Unionin maaseuturahaston ohjelmakaudella 2021 – 2027

MliDno-2020-1563

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Veej´jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja Leader-toimintaryhmä, joka rahoittaa paikallisia yleishyödyllisiä maaseudun kehittämishankkeita, maaseudulla toimivien mikroyritysten kehittämistä sekä uusien yritysten käynnistämistä. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Veej'jakajan toiminta-alueen kunnat (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala) vastaavat leader-tuen kuntarahoituksesta asukasmäärän suhteessa.

Ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä ja uusi ohjelmakausi 2021-2027 on käynnistymässä. Näin ollen Veej’jakaja ry on lähestynyt toiminta-alueensa kuntia koskien sitoutumista Euroopan Unionin maaseuturahastoon perustuvan Leader-toiminnan kuntarahoitukseen ohjelmakaudella 2021 – 2027.

Veej’jakaja ry:n toimittaman tiedon mukaan Maa- ja metsätalousministeriö on 6.4.2020 avannut Leader-toimintaryhmien kaksivaiheisen haun, jonka ensimmäisessä vaiheessa määritetään Leader-ryhmän toiminta-alue, kuvataan Leader-ryhmän asema alueen kehittäjäkentässä ja laaditaan paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi; toisessa vaiheessa valmistellaan paikallinen kehittämisstrategia. Lopullinen päätöksentekoaikataulu on vielä avoin ja riippuvainen unionitason päätöksistä. Maa- ja metsätalousministeriön näkemys on, että vuosista 2021 – 2022 muodostuu maaseuturahastossa siirtymäkausi. Ministeriön kanta on, että siirtymäkauden aikana nykyisten toimintaryhmien käyttöön ohjataan tulevan ohjelmakauden varoista kehittämisrahoitusta, jota ryhmä myöntää kuluvan ohjelmakauden säädösten ja voimassa olevan strategiansa mukaisesti. Tämä rahoitus mahdollistaa keskeytyksettömän Leader-kehittämistyön maaseutualueilla.

Maa- ja metsätalousministeriön Leader-toimintaryhmälle osoittama ohjelmakauden (kattaen em. siirtymäkauden) rahoituskehys on suoraan riippuvainen toiminta-alueen kuntien vastinrahoituksestaja parhaillaan meneillään olevaan hakuun tulee sisältyä jäsenkuntien sitoumukset Leader-toiminnalle osoitettavasta kuntarahoituksesta. Kuntien hallinnolliset päätökset maa- ja metsätalousministeriö odottaa saavansa 30.10.2020 mennessä.

Leader-rahoituksen perussääntö on, että jokaista kuntien osoittamaa 1 euroa kohti Euroopan Unioni ja Suomen valtio antaa 4 lisäeuroa, jonka päälle tulee vielä 2,70 euroa yksityistä rahaa tuettujen hankkeiden omarahoitusosuuksina. Sama periaate jatkuu tulevallakin ohjelmakaudella. Ohjelmatasolla yksityisen rahoituksen (eli hanketoteuttajien käyttämä raha) osuus on edelleen 35 %.

Liitteenä on Veej’jakaja ry:n valmistelema Mikkelin kaupungin sitoumus ohjelmakauden 2021 – 2027 maaseudun paikallisen kehittämisstrategian rahoitukseen yhteensä 510.025 €:n kuntarahaosuudella. Lisäksi liitteenä on laskentataulukko, jossa on Veej’jakaja ry:n valmistelema ohjelmakauden 2021 – 2027 kokonaisrahoitus vuosittain ja kunnittain.

Samassa yhteydessä ja osana vuoden 2021 talousarvion laadintaa on tarkoituksenmukaista valmistella Veej’jakajan tulevan ohjelmakauden rahoituksen budjetointi omalle kustannuspaikalle.

Mikkelin kuntarahoitusosuus meni vuoteen 2017 asti maaseutu- ja tielautakunnan kautta. Mikkelin kaupungin hallintorakenneuudistuksen mukaisesti lautakunnan toiminta loppui 31.5.2017. Tästä johtuen vuoden 2018 talousarviosta leikattiin maaseudunkehittämismäärärahaa 270 000 eurosta 110 000 euroon, jossa huomioitiin mm. leader-kuntarahoitus, mutta jota ei olla vuosien 2018, 2019 ja 2020 talousarvion laadinnassa otettu huomioon eikä ko. määrärahaa ole ollut varattuna. Tästä johtuen Mikkelin kaupungin Leader-maksuosuus on vuosina 2018, 2019 ja 2020 katettu poikkeuksellisesti kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta erillisinä hankepäätöksinä.

Siirron yhteydessä Veej’jakajalle osoitettava määräraha katetaan kaupunginhallituksen alaisesta kehittämisrahasta, joka pienenee samassa suhteessa vuodesta 2021 alkaen ja näin ollen siirron kustannusvaikutus on neutraali talousarviokokonaisuuteen nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki sitoutuu Veej’jakaja Ry:n esittämään Euroopan Unionin maaseuturahastoon perustuvan Leader-toiminnan kuntarahoitukseen ohjelmakaudella 2021 – 2027.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Leader-toiminnan rahoitus budjetoidaan vuodesta 2021 alkaen omana määrärahanaan hallinto- ja elinvoimapalveluihin ja sille avataan kirjanpitoon oma laskentatunniste.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki / Tiina Viskari, Veej'jakaja Ry / Anssi Gynther

Käsitellyt asiat