Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

MliDno-2020-671

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Häiriötilanteiden johtoryhmä on linjannut, että kaupungin toimielimien kokoukset järjestetään etäyhteydellä (Teams-ohjelma), mutta kokouksiin järjestetään mahdollisuus fyysiseen läsnäoloon koronaan liittyvät turvallisuusohjeet/-määräykset huomioiden. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen palasi kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä.


Käsitellyt asiat