Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

MliDno-2020-1670

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mikkelin kaupungilta lausuntoa kuntarakennelakiin esitetyistä muutoksista. Kuntarakennelakiin ehdotettavien muutosten taustalla on pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Hallitusohjelman kirjauksen pohjalta kuntarakennelakiin ollaan ehdottamassa sääntelyä, jonka nojalla vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Lisäksi uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus esittää lausuntonaan kannattavansa esitettyjä kuntarakennelain muutoksia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

Käsitellyt asiat