Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Kaupunginhallituksen lausunto aluehallintovirastolle - Rahulan koulun lakkaamisesta tehty kantelu

MliDno-2018-2088

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Mikkelin kaupungilta lausuntoa Rahulan koulun lakkauttamisesta tehdystä kantelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun asiassa ISAVI/2563/2018.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Käsitellyt asiat