Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

MliDno-2020-1737

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 26.5.2014 § 52 osoittanut kaupunginhallitukselle oikeuden päättää kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksista. Tilinkäyttöoikeuksia on henkilövaihdosten vuoksi tarve muuttaa vastaamaan nykytilannetta.

Pankkitien käyttäjät ovat oikeutettuja allekirjoittamaan käteisnostoja ja talletuksia koskevia tositteita. Allekirjoittajia täytyy olla aina kaksi siten, että Ryhmän 1 allekirjoittajista kaksi yhdessä voivat allekirjoittaa tositteita sekä Ryhmän 1 ja Ryhmän 2 allekirjoittaja yhdessä voivat allekirjoittaa tositteita. Lisäksi allekirjoittajat voivat valtuuttaa kolmannen henkilön suorittamaan noston tai talletuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin pankkitilien

  • OP Yrityspankki Oyj yritystili FI79 5000 0120 2659 04 (Mikkelin kaupunki, konsernitili) sekä tähän konsernitilipalveluun liitettyjen kaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden pankkitilien

- FI12 5000 0120 2659 46 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin kaupunki)

- FI17 5000 0120 2659 53 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin Vesilaitos)

- FI91 5000 0120 2659 79 (konsernitilin yksikkötili, Liikelaitos Otavia)                     

- FI69 5000 0120 2659 87 (konsernitilin yksikkötili, Etelä- Savon Pelastuslaitos)

sekä

  • Nordea FI54 1099 3000 4101 04
  • Handelsbanken SHB FI70 3131 3001 1031 26
  • Danske Bank FI28 8000 1700 6417 99
  • Danske Bank FI66 8000 1170 7728 92

 

Ryhmän 1 allekirjoittajat ovat kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ja controller Tiina Viskari.

Ryhmän 2 allekirjoittajat ovat palveluneuvoja Maija Rissanen ja palveluneuvoja Heli-Päivi Nypelö.

Käyttöoikeuksista toimitetaan pankeille käyttöoikeusvaltakirjat ja nimikirjoitusnäytteet.

Konekielisten pankkiyhteyksien oikeudet säilyvät entisellään.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Oyj, Handelsbanken, Danske Bank 

Käsitellyt asiat