Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Työhyvinvointiohjelma 2021-2022

MliDno-2021-1816

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin työhyvinvoinnin toimintaohjelma on päivitetty vuosille 2021 -2022.
Ohjelma on valmisteltu henkilöstöpalveluissa konsultoiden Mikkelin kaupungin johtoryhmää sekä työsuojelun asiantuntijoita. 
Mikkelin kaupungin työhyvinvoinnin toimintaohjelma on koko organisaatiotason ohjelma ja sisältää ylätason tavoitteet, vuosittaiset painotusalueet sekä toimenpiteet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tämän koko organisaatiotasoisen suunnitelman lisäksi tulosalueet ja -yksiköt laativat omat konkreettisemman tason kehittämissuunnitelmansa mm. työhyvinvointikyselyiden tulosten pohjalta. Ohjelmaan on kirjattu määritelmä siitä, mitä työhyvinvoinnin ajatellaan meillä sisältävän ja kuinka se näkyy työntekijä-, työyhteisö- ja orgnaisaatiotasolla. 

Työhyvinvointi rakennetaan eri osapuolten yhteistyönä. Tässä ohjelmassa on pyritty avaamaan eri osapuolten vastuita ja tehtäviä aiempaa tarkemmin. 
Suunnitelmaan kirjatut kokonaistavoitteet vuosille 2021 -2022 on asetettu työhyvinvointikyselyn, työhyvinvoinnin tunnuslukujen sekä tunnistettujen työelämän muuttuvien tarpeiden pohjalta.
Tavoitteet ovat myönteisen työilmapiirin kehittäminen, etäjohtamisen ja itsensä johtamisen taitojen kehittäminen sekä työntekijöiden osaamisen ja kehittymisen tukeminen myös tulevaisuuden osaamistarpeita huomioiden. Suunnitelmaan on kirjattu toimenpiteitä ja toiminnan periaatteita työntekijä-, työyhteisö-, esihenkilö -ja työnantajatasoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy keskustelun ohjelman sisällöstä ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Merkitään, että työhyvinvointiasiantuntija Arja Hätinen esitteli asiaa. YT-neuvottelukunta toteaa, että Mikkelin kaupungille on luotu työhyvinvointipolitiikka, jota pitää seurata ja työhyvinvointi ohjelmaa pitää viedä eteenpäin esitetyillä toimenpiteteillä. Työhyvinvointiohjelma 2021-2022 viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.