Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokous 1.6.2021

MliDno-2021-435

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään pidetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 10.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli.

Yhtiökokoukseen liittyvistä yksityiskohtaisista ohjeista päättää hallintosäännön 28 § mukaisesti kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva konserni- ja elinvoimajaosto. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen ajankohdasta johtuen asiaa ei ole voitu käsitellä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa, joten yhtiökokous tuodaan käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle. 

Yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle hallintoneuvosto. Mikkelin kaupungin nimeämistä nykyisen hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa Jaana Vartiainen ja Arto Seppälä. Yhtiökokoukselle tulee esittää uudet jäsenet nimettäväksi erovuoroisten tilalle. Valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.

Hallitusneuvosto valitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen. Mikkelin kaupunki on Suur-Savon Sähkö Oy:n suurin kuntaomistaja, mutta Mikkelillä ei ole edustusta yhtiön hallituksessa. Mikkelin kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että hallintoneuvostoon nimettävät jäsenet esittävät hallituksen jäseneksi Mikkelin kaupungin edustajaa.

Kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii konserni- ja elinvoimajaoston 18.8.2020 § 39 päätöksen mukaisesti hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen sekä kokousedustajan, sekä antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi ohjeeksi esittää hallintoneuvoston jäseniksi Jaana Vartiaista ja Tapani Korhosta.

Tiedoksi

Kokousedustaja(t), hallintoneuvostoon esitettävät henkilöt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.