Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Jarno Strengell. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 2.6.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Strengell ja Jukka Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.