Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Kaupungin hankintatiimin tehtävät ja kokoonpano, 11.05.2021
Muut päätökset:
§ 14 Puolustusvoimain lippujuhlan seppeleenlaskutilaisuus 4.6.2021, 12.05.2021
Talouspäätökset:
§ 3 Kaupungin rahoitussitoumuksen antaminen Luottaen tulevaisuuteen -hankkeelle, 18.05.2021
§ 4 Kaupungin rahoitussitoumuksen antaminen Kulttuuripaja Kajon jatkohankkeelle, 25.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.