Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Kaupunginjohtajan vuosiloma 2021

MliDno-2017-1321

Valmistelija

 • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020-31.3.2021 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on vahvistamatta lomavuoden 2020 vuosilomaa 11 päivää. 

Kaupunginjohtaja Halonen esittää lomavuoden 2020 vuosilomapäivien vahvistamista ajalle

 • 5.-19.7.2021 (11 päivää)
   

sekä lomavuoden 2021 vuosiloman osan vahvistamista ajalle
 

 •  20.7.-8.8.2021 (14 päivää)
   

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

Lomavuosi 2020

 • 5.-19.7.2021 (11 päivää) 
   

Lomavuosi 2021

 • 20.7.-8.8.2021 (14 päivää)
   

Lomavuoden 2021 vuosilomaa jää myöhemmin vahvistettavaksi 24 päivää. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että esittelijänä tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.