Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
  - hallituksen pöytäkirja 27.4.2021
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 6.5.2021   
  - valtuuston pöytäkirja 12.5.2021
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto 
  - hallituksen pöytäkirja 17.5.2021
   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.