Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Juha Vuori. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 5.12.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.