Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Suomenniemen aluejohtokunta 12.11.2018
  • Ristiinan aluejohtokunta 14.11.2018
  • Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta 15.11.2018
  • Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.11.2018
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.