Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.