Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset  (lisäpykälä)

MliDno-2016-136

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti 20.11.2018 § 41 muuttaa liikelaitoksen uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Kaupunginhallitus vahvisti muutoksen kokouksessan 26.11.2018 § 425 sekä päätti, että nimimuutos tulee voimaan 1.12.2018.

Liikelaitoksen nimen muuttaminen aiheuttaa kaupungin hallintosääntöön seuraavat tekniset muutokset (korjattava alleviivattu, muutosteksti tummenttuna):

Sisällysluettelo

Nykyinen muoto:
43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:
43 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta

Hallintosäännön sisältö

13 § Kaupungin liikelaitokset

Nykyinen muoto:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Muutos:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

17 § Henkilöstöorganisaatio

2. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Nykyinen muoto:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Otavan Opiston Liikelaitos
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

Muutos:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

20 § Palvelualuejohtajat

Nykyinen muoto:
Otavan Opistoa johtaa Otavan Opiston johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, Otavan Opiston johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Muutos:
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa johtaa Otavian johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Nykyinen muoto:
43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:
43 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta

165 § Vuosipalkkiot

Nykyinen muoto:
kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Muutos:
kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevat muutokset hallintosääntöön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.