Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.10.2018 täytäntöönpanot

MliDno-2018-550

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.10.2018 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 103
Eron myöntäminen Kimmo Hokkaselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Kimmo Hokkanen, valittu jäsen, valittu varajäsen, Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 104
Eron myöntäminen Martta Kinnuselle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Martta Kinnunen, valittu varajäsen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 105
Eron myöntäminen Martta Kinnuselle Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Martta Kinnunen, valittu lautamies, Etelä-Savon käräjäoikeus, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 106
Mikkelin kaupungin ohjeistus julkisen taiteen toteutuksesta kaupungissa / Mikkelin taideohjelma
Merkittiin tiedoksi

§ 107
Suksimäen päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

§ 108
Visulahden pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto

§ 109
Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, tulosalueet

§ 110
Talouden seuranta 7/2018 ja määrärahaesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 111
Mikalo Oy:n lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Mikalo Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 112
Tilapäisen valiokunnan selvitys Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajan luottamuksesta ja esitys jatkotoimista
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Jere Liikanen, Terhi Patja, Satu Soivanen, Otavan Opiston liikelaitos/Harri Jokinen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 113
Valtuustoaloite nollatyösopimuksista
Merkittiin tiedoksi

§ 114
Valtuustoaloite Mikkeliläisten nuorten 20-vuotispäivän muistaminen
Merkittiin tiedoksi

§ 115
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin on nykyistä enemmän tuettava aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien toimintaa
Merkittiin tiedoksi

§ 116
Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä
Merkittiin tiedoksi

§ 117
Valtuustoaloite ikäihmisten nastakenkäavustukseen
Merkittiin tiedoksi

§ 118
Valtuustoaloite lasten positiivisten koulukokemusten edistämiseksi
Merkittiin tiedoksi

§ 119
Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 120
Valtuustoaloite "pyöräilykypäräpakosta" mikkeliläisten lasten koulumatkalle
Merkittiin tiedoksi

§ 121
Valtuustoaloite kansainvälisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumiseksi Mikkelin kaupungin konsernissa, osakkuusyhteisöissä ja kuntayhtymissä, joissa Mikkelin kaupunki on mukana
Asia palautettiin uuteen valmisteluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 16.10.2018: Talouspalvelut

§ 122
Valtuustoaloite: Mikkelistä HINKU-kunta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.11.2018 § 402

§ 123
Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.11.2018 § 403

§ 124
Valtuustoaloite: Toisen asteen opiskelun kustannuksia alennettava
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.11.2018 § 404

§ 125
Valtuustoaloite: Lyseon koulun hiekkapihan kunnostaminen nykyaikaiseksi koulupihaksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.11.2018 § 405

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.