Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Ilmoitus irtisanoutumisesta henkilöstöjohtajan virasta

MliDno-2018-2488

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöjohtaja Titta Saksa on 27.11.2018 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 16.12.2018.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron henkilöstöjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Titta Saksalle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 16.12.2018.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Pekka Pöyryn, Juha Vuoren ja Petri Pekosen kannattamana, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo 15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Jarno Strengell, Jenni Tissari, Minna Pöntinen, Markku Aholainen) ja 7 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen). Puheenjohtaja totesi, että Jyrki Koivikon esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Markku Aholainen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Titta Saksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.