Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2020

MliDno-2020-656

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 4.3.2019 § 103 sisäisen tarkastuksen toteuttamisen ostopalveluna 31.3.2020 asti yhdellä optiovuodella. Sisäisen tarkastuksen palvelut kilpailutettiin kaupungin hankintaohjeistuksen mukaisesti ja kilpailutuksen voitti KPMG Oy Ab. Talousjohtaja on tehnyt asiasta hankintapäätöksen 20.3.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen jatkamisen KPMG Oy Ab:n kanssa optiokauden 1.4.2020-31.3.2021 ajaksi päätöksellään 10.2.2020 § 53.

KPMG:n laatima sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2020 on liitteenä. Liite on salassapidettävä: Julkisuuslaki (621/1999) § 24 15k/17k

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sisäisen tarkastuksen tarkastuussuunnitelman vuodelle 2020.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kutsua KPMG:n päävastuullisen sisäisen tarkastajan raportoimaan tarkastuksen tuloksista kaupunginhallitukselle syksyn 2020 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, KPMG / tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.