Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.3.2020

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

   

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 19.3.2020 kokouksen kohdassa 36  § koulujen liikuntasalien maksut, eikä hyväksy liikuntasalivuorojen muuttamista maksulliseksi.

Perustelu: Aikuisten ja junioreitten yhteisharrastustunnin 10 euron tuntimaksu, tarkoittaa kahdella puolentoistatunnin viikkovuorolla 1500 euroa vuodessa eli 15 henkilön ryhmän jokaiselle harrastajalle 100 euron korotusta vuosimaksuun.

Liikuntasalivuoroja käyttää moni pienituloinen-, opiskelija-, työtön- ja yksihuoltajaperheeseen kuuluva, joille jokainen euro on tärkeä esimerkiksi lapsen harrastuksiin, vaatetukseen ja ruokailuun liittyen. Lisäksi tällä hetkellä tuhannet mikkeliläiset vanhemmat ovat koronavirustilanteen johdosta epävarmassa tilanteessa, katkeaako esimerkiksi palkanmaksu kevään 2020 aikana. Monen perheen taloudellinen epävarmuus ja kotitalouksien maksukyky heikkenee Koronavirusepidemian johdosta huomattavasti vuoteen 2021 asti.

Koska kukaan ei kannattanut Jarno Strengellin esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.