Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Lisärahoitus (Ely-keskukset) asukkaiden arjen haasteiden ratkaisemiseen (Korona-epidemia)

MliDno-2017-2274

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen Ely-keskus selvittää rahoitusrahoitusmallia, jolla voidaan tukea haasteellisessa asemassa olevia asukkaita Korona–epidemian aikana. Ely-keskus on pyytänyt selvittämään, voiko Mikkelin kaupunki toimia hankkeen hakijana ja millaisia toimia tarvitaan Etelä-Savossa Essoten toimialueella. Kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet, ei eläkeläiset.

Itä-Suomeen varatuista määrärahoista on mahdollisuus hakea puoli vuotta kestävää ESR-hanketta, jonka tavoitteena on tarjota verkostona apua ja tukea heikoimmassa asemassa olevien perheiden ja asukkaiden Korona-epidemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen. Hankkeen haku on 27.3.-14.4.2020. Haettavan hankkeen kustannusarvio olisi 250 000 € ilman omarahoitusta (flat rate 17 %).  Hankkeeseen palkataan päätoiminen työntekijä.

Meijän Mikkeli –hanke voi koota yhteen toimijat ja johtaa hankkeen sisällön ideoimista, kirjoittaa hankehakemuksen yhdessä em. ryhmän kanssa, johtaa toiminnan toteutusta sekä hallinnoida, hoitaa hankkeen maksatuksen ja raportoida hankkeen toteutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus sitoutuu toimimaan uuden hankeen, työnimi ”Lisärahoitus asukkaiden arjen haasteiden ratkaisemiseen”, hakijana ja hallinnoijana. Hankkeen kustannusarvioon 250 000 € ja hankkeeseen ei osoiteta omarahoitusta, hankkeen flat rate -osuus on 17 %. Hanke sijoittuu sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle ja kaupungin operaattorina hankkeessa toimii Meijän Mikkeli -hanke.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä sopimukset tuensiirroista hankerahoituksen puitteissa siten, että tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Hannu Korhonen

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.