Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva

MliDno-2017-2392

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen selostavat asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää Vesiliikelaitoksen johtokunnalle jätevedenpuhdistamohankkeeseen seurantaryhmän perustamista, joka seuraa rakennushankkeen toteutumista, taloutta ja aikataulua.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Muilta osin asia merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki  selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.