Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Eron myöntäminen Anni Pylvänäiselle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1229

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anni Pylvänäinen anoo 16.3.2019 lähetetyllä sähköpostilla eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä. Eroanomuksen syynä paikkakunnalta poismuutto.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017 -​ 2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Siitari Keijo,​ maanviljelijä,​ yliluutnantti evp.
 2. Väänänen Jaakko,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen
 3. Strandman Jaana,​ erityisopettaja,​ kasvatustieteen maisteri
 4. Kauppi Marja,​ fysioterapeutti,​ yrittäjä
 5. Hokkanen Marita,​ opettaja
 6. Vartiainen Jaana,​ lastentarhanopettaja
 7. Tullinen Hannu,​ parkettimallienvalmistaja
 8. Himanen Markku,​ tietoliikenneasentaja,​ eläkeläinen
 9. Puhakka Paavo,​ DI
 10. Gråsten-​Tarkiainen Tarja,​ herastuomari,​ Venäjä-​ekspertti
 11. Himanen Vesa,​ laitosmies,​ VPJ
 12. Heikkilä Pekka,​ vastaava suojelubiologi. PJ
 13. Hakala Kerttu,​ luontokeskuksen toiminnanohjaaja


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Taskinen Terhi,​ FM,​ metsätalousyrittäjä
 2. Panula-​Ontto-​Suuronen Anni,​  FT,​ ympäristönsuojelun asiantuntija
 3. Partio Keijo,​ maatalousyrittäjä,​ eläkeläinen
 4. Pöntinen Risto,​ yrittäjä
 5. von Pandy-​Seurujärvi Katariina,​ sairaanhoitaja (AMK)
 6. Rautiainen Kaija,​ palveluneuvoja,​ eläkeläinen
 7. Pulkkinen Esa,​ yrittäjä
 8. Ruotsalainen Raimo,​ asiantuntija,​ eläkeläinen
 9. Salonen Veli-​Pekka,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 10. Kultanen Kirsi,​ sairaanhoitaja,​ KM
 11. Korhola Anne,​ myyjä
 12. Pylvänäinen Anni,​ opiskelija
 13. Rouhiainen Vesa, filosofian maisteri

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Anni Pylvänäiselle hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.