Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ennakkokanta Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajavalintaan

MliDno-2020-217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairilan toimitusjohtaja Sami Hirvonen on irtisanoutunut tehtävästään siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 14.4.2020. Hirvonen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Metsäsairilan hallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 14.1.2020. Hallitus katsoo, että yhtiö käynnistää välittömästi toimitusjohtajan rekrytoinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa, että Metsäsairila Oy:n hallitus on jo käynnistänyt rekrytoinnin 17.1.2020. Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa luvan rekrytoinnin käynnistämiseen.

Mikkelin kaupunkikonsernissa on käynnissä konsernirakenneselvitys, joka koskee myös Metsäsairila Oy:tä. Toimitusjohtajan tehtävää ei tule täyttää vakituisesti ennen selvityksen valmistumista 30.4.2020.

Konserni- ja elinvoimajaosto muistuttaa Metsäsairila Oy:n hallitusta siitä, että toimitusjohtajan valinta on tuotava konserniohjeen kohdan 4.6 mukaisesti ennakkokanta-asiana jaoston käsittelyyn ennen henkilövalinnan vahvistamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdan 4.6 mukaan tytäryhtiöillä on velvollisuus pyytää kaupungin ennakkokantaa mm. toimitusjohtajan valinnasta. Hallintosäännön 28 §:n kohdan 13 mukaan koserni- ja elinvoimajaosto antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.

Tällä hetkellä koronavirusepidemian vuoksi vallitsevassa poikkeustilanteessa ja asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua, että kaupunginhallitus käsittelee omaan alaisuuteensa kuuluvan jaoston tehtäviin lukeutuvan ennakkokanta-asian.

Konserni- ja elinvoimajaosto on 4.2.2020 § 10 päättänyt ohjeistaa Metsäsairila Oy:ta olemaan täyttämättä toimitusjohtajan tehtävää vakituisesti ennen konsernirakenneselvityksen valmistumista 30.4.2020. Koronavirusepidemian vuoksi konsernirakenneselvitys tulee viivästymään aikataulustaan. Konsernirakenneselvityksen päävastuullinen konsultti on antanut erillisen lausunnon Metsäsairila Oy:sta, jotta yhtiö pääsee etenemään toimitusjohtajavalinnassaan. Lausunnon mukaan konserniselvityksen tässä vaiheessa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä esittää muutosta Metsäsairila Oy:n rooliin itsenäisenä toimijana ja yhtiönä. Lausunto on liitteenä.

Metsäsairila Oy:n avoimeksi ilmoitettuun toimitusjohtajan tehtävään tuli hakuaikana 30 hakemusta. Näistä yhdeksältä hakijalta pyydettiin videoesittelyt. Videoesittelyn toimittaneista hakijoista neljä pyydettiin haastatteluun, ja haastatelluista hakijoista kaksi lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Ennen johtajasopimuksen allekirjoittamista hallitus pyytää kaupungin ennakkokantaa toimitusjohtajavalintaansa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ilmoittaa omistajan ennakkokantana hyväksyvänsä Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajavalinnan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.