Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2017

MliDno-2017-1099

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden, Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kampparien kanssa vuosista 2009 ja 2010 lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko. seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi.

Kaupungin solmimien kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat kaupungin strategian mukaiset hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan; liikuntaa harrastava lapsi liikkuu usein aikuisenakin. Merkittävät urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta aluetaloudelle.

Mikkelin Palloilijat ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta kaudelle 2017. MP:n laatima sopimusehdotus on hyvin samansuuntainen kuin aiemmatkin MP:n kanssa laaditut sopimukset. Juuri alkaneella kaudella MP pelaa pelaa Kakkosessa ja aiempien Kakkosessa pelattujen kausien aikana yhteistyösopimuksen arvo on ollut 12 000 euroa.

Sopimuksen liitteessä esitellään MP:n esikoululaisille ja koululaisille järjestämät futispäivät, turnaukset ja lajiesittelyt, yhteensä kahdeksan eri toimintoa, jotka soveltuvat sellaisenaan, seuran laajan juniorityön lisäksi, kaupunkistrategian tavoitteisiin. Liitteessä myös kävijämäärien toteumatietoja kaudelta 2016.

Sopimukseen kuuluvaa lippupakettia on puolestaan käytetty liikunnallisen nuorisotyön välineenä, nuoriso-ohjaajat ovat käyneet kotipeleissä nuorten kanssa yhdessä. Lippupaketin kautta mahdollistuva motivointi kotikaupungin urheilutapahtumiin, tässä tapauksessa jalkapalloon, on koettu sekä nuorten että nuoristyön ammattilaisten mielestä tärkeäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kumppanuussopimuksen MP:n kanssa liitteenä oelvan sopimusehdotuksen mukaisesti ja että sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta aiempien vuosien mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Palloilijat ry, Antti Mattila, talouspalvelut