Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Palveluorganisaatiouudistuksen henkilöstövaikutukset

MliDno-2016-136

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.5.2017, § 39 henkilöstöorganisaation uudistuksen ja tulosaluejaon 1.1.2018 lukien. 

Ohjausryhmä on kokouksessaan 8.5.2017, § 2 todennut, että organisaatiouudistuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin toimintoja. Uudistus toteutetaan yhteistoimintamenettelylakia noudattaen ja uudistuksen yhteydessä arvioidaan, onko tulevaisuuden kaupungilla tehtäviä kaikille nykyisin töissä oleville. Tehtävien uudelleenjärjestelyt voivat johtaa tilanteeseen, jossa irtisanomisilta ei voida välttyä. Näin ollen kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki työnantajana käynnistää yt-neuvottelut.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan 1.6.2017 lukien. Yhteistoimintamenettelyn 1. vaihe koskee palvelualuejohtajia ja niitä tulosaluejohtajia sekä tulosyksiköiden esimiehiä, joiden asemassa ja tehtävissä tapahtuu muutoksia. Yhteistoimintamenettelyn ulkopuolelle jäävät Otavan opisto, Vesiliikelaitos, maaseutuhallinto- ja maatalouslomitus, ympäristöpalvelut sekä palo- ja pelastustoimi. Yhteistoimintamenettelyn 2. vaihe koskee hallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Mikäli työtehtävät säilyvät ennallaan, työntekijät eivät kuulu yt-menettelyn piiriin.

Varsinainen yhteistoimintamenettely 5.6.2017 lukien koskee työntekijöitä, joiden tehtävissä tapahtuu muutoksia.

  1. ilmoittautumismenettely: palvelualuejohtajien tehtävät (pl. konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualuejohtajan tehtävä), 06/2017
  2. ilmoittautumismenettely: tulosaluejohtajien tehtävät, 08/2017
  3. ilmoittautumismenettely: tulosyksiköiden esimiesten tehtävät, 09/2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn 1.1.2018 toteuttavaan henkilöstöorganisaatiouudistukseen liittyen edellä olevien esimiestehtävien osalta. Yhteistoimintamenettely aloitetaan 5.6.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.