Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittuminen

MliDno-2017-614

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa 2016 kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Otavan Opiston liikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi on asetettu liikeylijäämä 313.764 euroa sekä vakituisen henkilökunnan määrä. Kaupunginvaltuuston asettama Otavan Opiston liikeylijäämää koskeva sitova tavoite alittui 1 007 529 euroa vuoden 2016 alijäämän ollessa 693 765 euroa.

Suurin aiheuttaja alijäämäiseen tulokseen oli Opetushallituksesta keväällä 2016 tullut Otavan Opiston lukiokoulutuksen opiskelijamääriä koskeva selvityspyyntö. Tehtyyn selvitykseen perustuen Opetushallituksesta tuli joulukuussa 2016 pyyntö Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta oikaista laskentapäivien 20.1.2016 ja 20.9.2016 osalta lukiokoulutuksen opiskelijamääriä. Oikaisupyyntö perustui Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaan, jonka mukaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen voidaan hyväksyä korkeintaan 50 opiskelijaa. Otavan Opisto on aina ilmoittanut opiskelijamäärät Opetushallituksen laskentapalveluille saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Joulukuussa 2016 saadun uuden ohjeistuksen tulkinta pudotti painotetusta opiskelijamäärästä noin 90 % osalta yksikköhinnan 58 prosenttiin alkuperäisestä yksikköhinnasta.

Poikkeaminen talousarvion sitovasta liikeylijäämätavoitteesta edellyttää valtuuston hyväksyntää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittumisen 
1 007 529 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut, tilintarkastaja