Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Mlin Toimistotarvike Oy:n oikaisuvaatimus ergonomiatuotteista

MliDno-2017-282

Kuvaus

Hankintapäällikkö on päättänyt ergonomiatuotteiden hankinnasta 19.4.2017 § 2 (MliDno-2017-282). Marski Data Oy on tehnyt 20.4.2017 oikaisuvaatimuksen osatarjous 1 (ergonomiatuotteet näytepäätetyöskentelyyn) tehdystä hankintapäätöksestä.

Marski Data Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on liitteenä.

Hankintapäällikkö on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusteella hankintaoikaisun 11.5.2017 § 3 ja päättänyt, että Mikkelin Toimistotarvike Oy:n osatarjous 1: Ergonomiatuotteet näyttöpäätetyöskentelyyn hylätään tarjouspyynnön vastaisena ja vertailun perusteella toimittajaksi valitaan Marski Data Oy.

Mikkelin Toimistotarvike Oy on tehnyt hankintapäällikön hankintaoikaisusta oikaisuvaatimuksen 16.5.2017 ja vaatii hankintapäällikön päätöksen kumoamista.

Mikkelin Toimistotarvike Oy:n oikaisuvaatimus liitteenä.

Perusteluna päätöksen kumoamiseksi Min Toimistotarvike Oy mainitsee, että Posture Balance on vastaava istuin niin kuin tarjouspyynnössä pyydetään:
Humantool tai vastaava. Molempien tuotteiden idea on istujan aktivoiminen liikkeellä. Muotoilu on toissijainen asia.

Tarjouspyynnössä ko. tuotteesta pyydettiin: Satulaistuin, voidaan sijoittaa työtuoliIle Esim. Humantool tai vastaava
Mlin Toimistotarvike Oy:n tarjoamassa tuotteessa toteutuu istujan aktivoiminen ja tuolille sijoitettavuus, mutta pakollisena ehtona mainittu satulaistuin ei toteudu. Toisin kuin Mlin Toimistotarvike Oy oikaisuvaatimuksessa mainitsee, niin muotoilu ei ole toissijainen asia, vaan ehdoton vaatimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin Toimistotarvike Oy:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja hankintapäällikön hankintaoikaisu 11.5.2017 § 3 pidetään voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Marski Data Oy:n toimitusjohtaja) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Tiedoksi

X-Partner Kuopi Oy, Marski Data Oy, Mikkelin Toimistotarvike Oy, hankintapalvelut