Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Kaupungin osallistuminen OSKE - osaamisen kehittämisen pajat – hankkeeseen

MliDno-2017-1218

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu vuoden 2018 alusta vaiheittain siten, että perusrahoitus putoaa 50%:iin, opintosuoritteista tulee 35% ja työllistymisestä ja jatko-opintoihin siirtymisestä 15 %. Etelä-Savon Koulutus Oy:n rooli on koota ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvät toiminnat yhteen ja varmistaa siten alueen elinvoima ja kilpailukyky. Toimintojen integraation tavoitteena on poistaa nuorisotyöttömyys, puolittaa pitkäaikaistyöttömyys ja lisätä opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia varmistaakseen oma työllistymisensä. Vahvalla integraatiolla vahvistetaan laaja-alaisen koulutustarjonnan säilyttäminen ja työelämän osaamistarpeiden tyydyttäminen.  Etelä-Savon Koulutus Oy:n (Esedu) tulevaisuuden strategisena tavoitteena on integroida nuorten työpajatoiminta tiiviimmäksi osaksi ammatillista koulutusta, jolloin n.100 nuorta on vuosittain nuorten työpajatoimintojen piirissä tähtäimessään ammatillisen koulutuksen aloitus.

Toimintamallin kehittäminen aloitetaan elokuussa 2017 käynnistyvässä OSKE - osaamisen kehittämisen pajat – hankkeessa.
Esedu pyrkii yhteistyössä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden (sisältäen työpajat ja työllisyyden hoidon kehittämiskumppanuus), etsivän nuorisotyön, Ohjaamo-Olkkarin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa löytämään uusia yhteistyön muotoja, jotta kaikki potentiaalinen työvoima hyödynnetään Etelä-Savo kehittämiseksi.

Esedu pyytää Mikkelin kaupunkia mukaan OSKE – hankkeeseen 1.8.2017 - 31.7.2019. Kaupungin omarahoitusosuus hankkeen ajalta olisi 36 504 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää osallistumisesta hankkeeseen Etelä-Savon Koulutus Oy:n esittämällä tavalla. Kaupungin omarahoitusosuus 36 504 euroa katetaan työllisyyspalveluiden henkilöstöbudjetista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupuginhallitus edellyttää, että Etelä-Savon Koulutus Oy informoi kaupunkia hankkeen edistymisestä säännöllisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.