Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Jukurit HC Oy:n ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus kausille 2016 – 2017, 2017-2018 ja 2018-2019

MliDno-2016-1174

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on ollut lähtökohtana, että kumppanuussopimuksia hyödynnetään, kun järjestön toiminta on laaja-alaisesti kaupungin asettamiin tavoitteisiin vaikuttavaa, sillä on pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, ja kumppanuussopimuksen arvo ylittää suositellun raja-arvon (15 000 euroa). Kaupungilla on käytössään kumppanuus/yhteistyösopimuksia useiden eri järjestöjen kanssa.

Kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat valtuuston asettamat hyvinvointia koskevat tavoitteet, joiden saavuttamista yhteistyökumppanin toiminnan tulee todennetusti tukea. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan hyvinvointiin ja sairastavuuteen. Urheiluseurat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kaupungille myös laajan junioritoimintansa kautta. Urheilutapahtumilla vahvistetaan Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutuksia myös aluetaloudelle.

Mikkelin kaupunki on solminut kumppanuussopimuksen Jukurit HC:n kanssa vuosille 2015-2016 hyödyntäen kumppanuussopimusmallia. Kumppanuus täyttää kriteerit kaupungin tavoitteisiin sitoutumisesta, pitkäjänteisyydestä ja vaikuttavuudesta sekä euromääräisestä raja-arvosta.

Jukurit HC on tehnyt kaupungille esityksen uudesta sopimuksesta vuosille 2016-2019 edellisen sopimuksen periaatteita noudattaen. 

"LIIGA-JUKURIT TUO MIKKELIIN ELINVOIMAA, VAHVISTAA MIKKELÄISTÄ ELINKEINOELÄMÄÄ JA LISÄÄ MIKKELIN VETOVOIMAISUUTTA VALTAKUNNALLISESTI

Jukurit HC aloittaa historiallisen Liigataipaleensa syyskuussa 2016. Liiga on Suomen ylivoimaisesti suosituin ja seuratuin urheilubrandi. Jukurit HC:lla on erinomainen mahdollisuus tuoda paikalliseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään uusia tuulia ja mahdollisuuksia. Liigapaikka tarjoaa myös Jukureille ainutkertaisen mahdollisuuden oman liiketoimintansa uudelleenorganisointiin ja vahvistamiseen. Tämän eteen on Jukureissa tehty vuosia töitä ja uskomme, että muutos ja mahdollisuudet satavat koko maakunnan hyödyiksi.

Jukurit HC on voimakkaasti kasvava pk-yritys, joka tulee kaudella 2016-2017 tavoittelemaan noin 3,6 miljoonan euron liikevaihtoa. Jukurit HC tulee työllistämään suoraan lähes 50 työntekijää ja välillisesti noin 150. Jukurit HC:n oman toiminnan suora vaikutus tulee olemaan Mikkelin seudulle hyvin myönteinen:

 • yli 300.000 € verotuloja
 • organisaatio, josta miltei puolet uusia mikkeliläisiä tuo vuokratuloja Mikkelin seudulle yli 200.000 €
 • organisaation jäsenet ostavat palveluita yli 250.000 €
 • Jukurit HC ostaa palveluita seudun yrityksiltä noin 500.000 €
 • Jukurit HC ja juniori-Jukurit tulouttavat erilaisina vuokrina ja vastikkeina kaupungin yhtiöille noin 300.000 €

Erilaisissa tutkimuksissa Liigakiekon taloudellisesta vaikutuksesta toimintaympäristölleen on laskettu taloudelliseksi vaikutukseksi noin 6 miljoonaa euroa (case Jyväskylä).

LIIGA ON SUOMEN YLIVOIMAISESTI SUOSITUIN JA VETOVOIMAISIN URHEILUBRANDI

Liiga tarjoaa kuluttajille 600 tuntia Liiga-ottelulähetyksiä ja n. 700 000 000 kumulatiivista kontaktia perinteisessä TV:ssä.

Liiga-joukkue näkyy ja kuuluu niin otteluina kuin ohjelmien sisällä. Radiolähetyksiä valtakunnallisella taajuudella on tarjolla yli 300 tuntia. Jukureiden kaikki ottelut kuuluvat myös paikallisina selostuksina Etelä-Savossa (Radio City).

Jukureiden Liiganäkyvyydestä ei luonnollisesti ole vielä statistiikka, mutta esimerkkinä Liiga-joukkueen (marraskuu 2014 / Rauman Lukko) näkyvyys mediassa katsojamäärillä mitattuna;

TV-näkyvyys:

 • 84 919 000 katsojaa - 81h 49min
 • Päämediat MTV3, Yle ja Nelonen

Lehtinäkyvyys:

 • 221 343 000 lukijaa
 • 178.3 m2 lehtikuvia
 • Päämediat Länsi-Suomi, Iltalehti, Satakunnan Kansa,
 • Iltasanomat, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat

WEB:

 • 791 174 pix kuvallisia linkkejä
 • 335 813 000 kävijää

JUKURIT HC:n MISSIO ON OLLA MERKITYKSELLINEN OSA MIKKELILÄISTÄ JA ETELÄ-SAVOLAISTA IDENTITEETTIÄ

Viestinnällisesti Jukurit panostaa yhteisöllisyyteen ja pyrkii rakentamaan Liiga-taipaleestaan eteläsavolaisen kiekkoilmiön. Jukurit tulee jalkautumaan vahvasti Etelä-Savon eri keskuksiin yhdessä paikallisten yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Mediassa Jukurit tulee esiintymään johdonmukaisesti Mikkelin Jukurit-identiteettiä korostaen. Yhteistyö Juniori-Jukureiden tulee tiivistymään entisestään tavoitteenaan tuoda Liigatoiminta myös junioritoimintaa vahvistamaan sekä rakentaa pitkäjänteisesti mikkeliläistä pelaajapolkua.  Jukurit tulee seurayhteisönä toteuttamaan myös omaa yhteiskuntavastuuohjelmaansa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

JUKURIT HC:n JA MIKKELIN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALVELEE MOLEMPIEN OSAPUOLTEN STRATEGIAA JA TAVOITTEITA

Mikkelin kaupungin strategiatyössä (2014-2017) ja sen toimintaympäristöanalyysissä on todettu, että toimintaympäristömuutosten osalta katse on kohdennettava avautuvien mahdollisuuksien suuntaan. Strategiassa korostuu myös se, että tavoitteena on aina oltava ensisijaisesti kuntalaisten hyvinvointi sekä veronmaksajien etu. Kaupunki on olemassa asukkaitaan varten.

Jukurit HC:n Liigapaikan myötä tapahtuu merkittävä toimintaympäristömuutos, jonka myötä mielestämme avautuu erinomainen mahdollisuus, jonka yhteinen hyödyntäminen on myös kuntalaisten ja veronmaksajien edun mukaista. Jukurit HC on myös määritellyt omassa strategiassaan (2016-2020) selkeästi näkökulman, että Jukurit ovat mikkeliläisiä varten.   

Yhteistyön tarkoitukseen ja toteutukseen tulee sitouttaa eri toimenpitein Mikkelin kaupunginhallitus, mutta myös kaupungin valtuusto. Tämä edellyttää sitä, että aikaansaadaan laaja-alainen ymmärrys ja hyväksyntä sille, että kysymys ei ole Jukurit HC:n liiketoiminnan tukemisesta vaan Jukurien Liigapaikan hyödyntämisestä osana Mikkelin kaupungin tavoitteiden ja strategian toteuttamista viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Ehdottamamme yhteistyö on linjassa myös muiden vastaavan kokoisten liigakaupunkien yhteistyömallien ja -panostusten kanssa."

Sopimusluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Jukurit HC Oy:n kanssa tehtäväksi liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen pelikausille 2016-2019.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia. Sopimussumma kustannetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunki lähtee mukaan 50.000 euron (+alv) sopimussummalla sekä 10.000 euron (+alv) bonuksella pudotuspeleistä ja sopimusta tarkistetaan vuosittain.

Raine Lehkonen esitti, että "Mikkelin kaupunki hyväksyy pelikaudelle 2016 muutettuna seuraavasti : Liittenä olevan sopimuksen 7. SOPIMUKSEN ARVO, SOPIMUSAIKA JA LASKUTUS Yhteistyösopimuksen arvo on yhteensä 50 000 euroa + alv /sopimusvuosi (pelikausi), joka jakautuu niin, että 30 000 euroa on normaalitukea ja 20 000 euroa sidotaan pudotuspeleihin optioina. Sopimusaika on 1 vuosi ja sopimus tarkistetaan vuosittain. Lisäksi Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Jukurit HC Oy:n yhteistyösopimuksen ehtona on: Kaupunginhallitus velvoittaa kaupunginjohdon neuvottelemaan yhteistyösopimukseen seuraavat eettiset säännöt, jotka tulee sanktioida rikkomistapauksissa: Jukurit HC:n on huolehdittava yhteiskuntavelvoitteensa, kuten -tila- ja jäämaksut on maksettava ajallaan -Jukurit ry:n jäljellä olevat 40 000 euron velat kaupungille on maksettava sovitusti -Jukurit HC:n on maksettava työntekijöidensä palkat TES:n mukaisesti -HC:n ja sen yhteistyökumppanien on maksettava HC:n toiminnasta syntyvistä tuloista kaikki veronsa Suomeen Jukuripelaajien on toimittava esimerkillisesti lapsille ja nuorisolle."

Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli esittelijän muutettu esitys.

Merkitään, että Raine Lehkonen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Mikkelin kaupungin on haettava vuoden 2016 aikana  n. 7 miljoonan euron säästöjä. Talouden tasapainotusta varten on arvioitu yhteensä eri toimialoilta olevan saatavissa yht. 4,9 milj.euroa. Tämä tarkoittaa säästöjä eri toimialoilta seuraavasti: henkilöstöstä 1,1 milj.euroa, sote 2,1 , sivistystoimi 1,2 , tekninen 270 000 euroa.
Säästöjä on tehtävä esim. varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmissäkorottamalla ryhmäkokoja 1.8.2016 alkaen, kustannussäästö 180 000 euroa, vanhemmilta kerätään korotettuja päiväkotimaksuja,  eurosumma ei tiedossa, lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta säästetään 300 000 euroa, mielenterveystuen ja palveluiden heikentäminen 233 500 euroa, Haukivuoren ja Anttolan terveysasemien sulkemisesta 1.9.2016 etsitään säästöjä 300 000 euroa. Liikunnan avustuksista on leikattu tänä vuonna  10 % eli yht. 29 000 euroa ja liikuntaryhmien ostopalveluista on otettu tänä vuonna 39 000 euroa.

En voi tukea mm. edellä  mainituista syistä esitettyä summaa yhdelle urheiluseuralle. Esitykseni on 30 000 euroa mormaalitukea ja 20 000 euroa sidotaan pudotuspeleihin bonuksena. Sopimus tehdään yhdeksi vuodeksi ja se tarkistetaan joka vuosi."

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka ja myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen kertovat menneestä kaudesta ja tulevan kauden suunnitelmista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka ja myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen kertoivat kaupunginhallitukselle menneestä kaudesta ja tulevan kauden suunnitelmista.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.5.2016 § 188 Jukurit HC Oy:n kanssa tehtäväksi liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen pelikausille 2016-2019. Lisäksi on sovittu, että vaikka sopimus kattaa useamman pelikauden niin sopimusta tarkistetaan vuosittain.

Mikkelin Jukurit HC Oy:n edustajat ovat käyneet kertomassa menneestä ja tulevasta kaudesta kaupunginhallitukselle sen suunnittelukokouksessa 18.5.2017. Tämän kokouksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa on todettu, ettei sopimukseen ole tarvetta tehdä olennaisia muutoksia. Sopimukseen on kuitenkin hyvä tehdä tekninen tarkennus kohtaan 4. "Mikkelin kaupunki toimii Mikkelin liigahistorian ensimmäisessä ottelussa otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin kaupunki." joka muutetaan sopimuskaudeksi seuraavaan muotoon: "Mikkelin kaupunki toimii yhdessä ottelussa per pelikausi otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin kaupunki."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että 16.5.2016 § 118 hyväksytyn sopimuksen kohta 4 muutetaan muotoon "Mikkelin kaupunki toimii yhdessä ottelussa per pelikausi otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin kaupunki." eikä sopimukseen ole tarvetta tehdä muita tarkennuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Jukurit HC Oy