Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
    - Hallituksen pöytäkirja 17.5.2017
    - Valtuuston pöytäkirja 17.5.2017
     
  • Maaseutu- ja tielautakunnan (17.5.2017 § 37) lausunto Matalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.