Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Tietotilinpäätös 2020

MliDno-2021-1322

Valmistelija

  • Päivi Malinen, tietosuojavastaava, paivi.malinen@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvä hallintotapa käsittää myös tietoturvan ja tietosuojan. Tietojenkäsittelyllä on suuri merkitys myös organisaation tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Palveluiden kehittämisprosessit vaativat yhä edistyneempiä tietorakenteita ja hyvää tiedonhallintaa.

Tietotilinpäätös on organisaation vapaaehtoinen, sisäisen tarkastelun myötä syntyvä raportti. Se kuvaa tietojenkäsittelyn nykytilan sekä arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen. Sillä pyritään selvittämään myös kehittämistarpeet. Tietotilinpäätöksellä vastataan osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Rekisterinpitäjää koskevaan osoitusvelvollisuuteen.

Mikkelin kaupungin tietotilinpäätös vuodelta 2020 on valmistunut. Tietotilinpäätös, erityisesti kehittämiskohteiden osuus, käsiteltiin johtoryhmässä 22.3.2021.

Liite, Tietotilinpäätös 2020, on salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 7.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Tietohallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.