Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - valtuuston pöytäkirja 18.3.2021
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - hallituksen pöytäkirja 22.3.2021
   
 • Vaalijalan ky
  - hallituksen pöytäkirja 24.3.2021

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.