Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Oskari Valtola toi terveiset Pride-tapahtumasta: "Yhdenvertaisuuteen olisi panostettava päivähoidon ja koulujen toiminnassa. Kaupungin tapahtumissa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta voisi tukea esimerkiksi viittomakielisen tulkkauksen myötä. Esimerkkinä esteettömyydestä Pride kulkueessa oli Mikke-juna kuljettamaan ihmisiä, jotka eivät pystyneet kävelemään mukana kulkueessa. Järjestöiden rahoitukseen pyydettiin kiinnittämään huomiota, koska järjestöt tekevät monesti näkymätöntä ja vahvaa työtä kaupunkilaisten eteen. "

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.