Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Konsernitarkastajan viran vaalin vahvistaminen

MliDno-2018-1973

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 1.10.2018 § 346 konsernitarkastajaksi *********. *********on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 5.11.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että konsernitarkastajan virkavaali vahvistetaan, koska *********on esittänyt 19.10.2018 kaupunginhallituksen edellyttämän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

********* Henkilöstöpalvelut/ AnneAhonen, Anne Nurminen, Kunnan Taitoa Oy/ palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.