Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.1.2019

MliDno-2019-117

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Mikkelin Matkailu Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina 29.1.2019. Yhtiökokouksessa on päätettävänä Mikkelin Matkailu Oy:n ja Mikkelipuistoyhdistys ry:n välisen sopimuksen hyväksyminen sekä Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen. Yhtiökokouksessa käsiteltävien sopimusten luonnokset sekä esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta ovat tämän päätöksen oheismateriaalina.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2019.  Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy;n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty edustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.