Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Mikkelin Matkailu Oy:n pyyntö lainan takaisinmaksusta

MliDno-2019-117

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Matkailu Oy on antanut Mikkelin kaupunginhallitukselle yhteensä 113.825,51 euron suuruisen lainan. Mikkelin Matkailu Oy:n hallitus on kokouksessaan 16.1.2019 esittänyt pyynnön kyseisen lainan takaisinmaksusta.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää maksaa takaisin Mikkelin Matkailu Oy:n antaman lainan. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin talouspalvelut hoitamaan maksuun liittyvät järjestelyt.

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2019.  Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy;n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.