Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Vuonna 2017 perustettavat ja lakkautettavat virat

MliDno-2016-2433

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmaan liittyen esitetään perustettavaksi kaksi (2) kaupungineläinlääkärin virkaa 1.1.2017 lukien. Virkojen palkkakustannukset vuodelle 2017 ovat 93 340 e (ilman sivukuluja). Virkojen perustaminen liittyy valtioneuvoston päätökseen, jossa velvoitetaan siirtämään Kangasniemen eläinlääkäripalveluiden tuottaminen osaksi Mikkelin kaupungin eläinlääkäripalveluita. Palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa 2017. Kangasniemen kunta korvaa palkkakustannukset Mikkelin kaupungille.

Lakkautettavaksi 1.1.2017 esitetään varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista kuusi (6) lehtorin virkaa ja kolme (3) päivähoidon ohjaajan virkaa. Lukiokoulutuksesta ja toisen asteen yhteistyöstä esitetään lakkautettavaksi neljä (4) lehtorin virkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen perustettavista ja lakkautettavista viroista vuonna 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut