Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Mikkelin kaupunginvaltuuston kokousten suoratoisto ja tallennus verkossa

MliDno-2015-1097

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ropponen, ohjelmajohtaja, Juha.ropponen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on neuvotellut Otavan Opiston kanssa, että se tuottaisi valtuustokokousten videointipalvelut. Videot julkaistaisiin suorina nettilähetyksinä (striimaus) Mikkelin kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi). Tämän lisäksi videot tullaan arkistoimaan ja ne voidaan hakea uudelleen katseluun Mikkelin verkkosivuston kautta. Otavan Opistolla on tätä toimintaa varten valmis organisaatio ja kuvauskalusto. Yhden valtuustokokouksen striimaus ja videon arkistointi maksaa 900 €/kokous. Palvelu otettaisiin vakituiseen käyttöön 31.8.2015 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan ja videot julkaistaan 31.8.2015 kokouksesta alkaen. Videointi ja julkaiseminen hankitaan ostopalveluna Otavan Opistolta hintaan 900 €/kokous (alv 0%). Hankinta maksetaan kaupunginvaltuuston määrärahoista.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä täydensi esitystään siten, että seurataan yksi vuosi, minkälaisia katsojamääriä videoiduilla lähetyksillä on ja sen jälkeen tehdään päätös jatkosta. Sopimus tehdään nyt enintään vuodeksi.

Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan ja videot julkaistaan 31.8.2015 kokouksesta alkaen. Videointi ja julkaiseminen hankitaan ostopalveluna Otavan Opistolta hintaan 900 €/kokous (alv 0%). Hankinta maksetaan kaupunginvaltuuston määrärahoista.

Edelleen kaupunginhallitus esittää, että seurataan yksi vuosi, minkälaisia katsojamääriä videoiduilla lähetyksillä on ja sen jälkeen tehdään päätös jatkosta. Sopimus tehdään nyt enintään vuodeksi.

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Eero Aho esitti valtuutettu Olli Miettisen kannattamana, että videointia ei aloiteta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Ahon esitystä, äänestävät "ei", ja ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "jaa". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä sekä 2 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut hyväksytyksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksia on voinut seurata suoratoistona tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla elokuusta 2015 alkaen. Palvelun on tuottanut Otavan Opisto.

Otavan Opiston laskuttama hinta kokouksesta on ollut 900 euroa kahdelta ensimmäiseltä tunnilta ja sen yli menevältä ajalta 90 euroa/tunti.

Vuoden 2016 tammi-lokakuussa on ollut kahdeksan valtuuston kokousta, joiden kesto on vaihdellut alle tunnista yli viiteen tuntiin. Lähetysten kokonaishinta on ollut 8 370 euroa.

Keskimäärin yhdellä suoralla lähetyksellä on ollut 299 näyttökertaa ja 62 samanaikaista katsojaa. Tallennetta on katsottu 157 kertaa. Otavan Opiston toimittamat kokouskohtaiset katsojatilastot ovat liitteenä.

Kaupungin viestintäyksikkö lähettää valtuuston kokouksista myös reaaliaikaisia twitter-päivityksiä. Kaupungin Twitter-tilillä on noin 1 500 seuraajaa.  

Mikäli kokousten suoratoistoa jatketaan, kuntalaisia voi kannustaa seuraamaan kokouksia ja keskustelemaan kokousten aiheista myös verkkolähetykseen liitettävällä viestisivulla, johon ilmestyvät kokouksen aihetunnisteella #mlivaltuusto lähetetyt twitter-viestit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston kokousten suoratoistoa jatketaan. Hankinta maksetaan kaupunginvaltuuston määrärahoista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Nepponen esitti Petri Pekosen kannattamana, että suorotoistoa ei enää jatketa ja uusi kaupunginvaltuusto ratkaisee asian uuudestaan. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Olli Nepposen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 kyllä ääntä (Veli Liikanen, Seija Kuikka, Vesa Himanen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen, Jussi Marttinen, Markku Turkia, Outi Kauria) ja 6 ei ääntä (Olli Nepponen, Armi Salo-Oksa, Jaakko Väänänen, Sari Teittinen, Juha Vuori, Petri Pekonen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Kyllä 9 kpl 56%

    Veli Liikanen, Seija Kuikka, Vesa Himanen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen, Jussi Marttinen, Markku Turkia, Outi Kauria

  • Ei 6 kpl 38%

    Olli Nepponen, Armi Salo-Oksa, Jaakko Väänänen, Sari Teittinen, Juha Vuori, Petri Pekonen

  • Tyhjä 1 kpl 6%