Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Mikkelin kaupungin tilastointi väestö- ja työllisyydenhoidosta sekä ikärakenteesta

MliDno-2016-1272

Valmistelija

  • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilastoinnista yleensä
Tilastoinnin perusperiaate on tietojen vertailu. Tilastotiede on numeerisen tiedon keräystä, analysointia  ja tulkintaa. Tilastoinnin vertailu edellyttää aina samaa lähdettä.  Tilastoinnin sisältö pitää olla myös se, mitä halutaan kuvata ja vertailla. Väestötietoja käytetään mm. kaupungin erilaisten laskutusten perustana.

Tilastoinnin lähde
Tilastokeskus
Etelä-Savon Maakuntaliitto
Ely-keskus
Kela

Em. lähteitä käyttävät mm. lehdistö ja muut kunnat ja kaupungit.
Kaikki tilastot tulevat aina samasta lähteestä, eli ovat vertailtavissa.

Väestötilastointi- ja työllisyystilastot sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden vertailu
Hallintopalveluissa tehdään kaupungin väestö- ja työllisyystilastoinnit kuukausittain. Lisäksi seuraamme kuukausittain  työmarkkinatuen kuntaosuutta 11 kaupunkiin ja vuositasolla keskeisiä, isoja  kaupunkeja. Typ-kuntia tilastoidaan noin neljännesvuosittain. Väestön ikärakenne kaupunginosittain, taajamittain ja kylittäin tehdään kerran vuodessa.

Väestötilastointi
Tilastoinnissa seurataan koko väkilukua ja absoluuttista väestömuutosta kuukausittain.  Kumulatiivisessa väestöseurannassa tilastoidaan koko vuoden muutoksia väkilukuun kolmella tilastointimittarilla.

Ikärakenne
Ikärakenne tehdään vuosittain koko kaupungista, taajamista, kaupunginosista ja kylistä. Viimeisin on vuoden 2015 lopun tilanteesta.

Tilastokeskus määrittelee kuntien väestön osa-alueet kunkin vuoden lopussa. Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa kunkin vuoden lopussa.                                         

Väestöön kuuluvat kansalaisuudestaan riippumatta myös ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikan hakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.                                                   

Työllisyystilastointi
Tilastoinnissa seurataan työttömyysprosenttia ja työpaikkoja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (Ely) sekä Te-palvelut tilastoista.  Nämä poikkeavat Tilastokeskuksen työttömyysprosenteista.  Ero perustuu siihen, että Elyn tilastot koostuvat kussakin työvoimatoimistossa työnhakijoiksi ilmoittautuneista.  Tilastokeskus tilastoi satunnaisotoksella (kysely) määrätyistä ikäluokista työttömyys- tai työllisyystilanteen.  Otoksen suuruus on n. 12 000 kansalaista.

Työmarkkinatuen kuntaosuusvertailu
Vertailu tehdään 11 kaupunkiin kuukausittain.  Vertailutietona on maksetut eurot Kelalle jaettuna per ennakkoväkiluku kunakin kuukautena.  Vertailu antaa tietoa erilaisista toimenpiteistä näissä kaupungeissa.  Tilasto kertoo myös työttömyyden problematiikasta laajana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Tiedottaminen
Tilastoinnit ovat nähtävillä: kaupungin yleisellä W-alueella, julkaisut, tilastot ja kaupungin www-sivuilla, hakusana tilastot. Tilastointi on tiedotettu kaupungin henkilökunnalle 11.11.2016 Helmisessä.

Hallintopalvelut esittää, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tilasto:

  • Väestö- ja työllisyys sekä työmarkkinatuen vertailu, lokakuu 2016
  • Ikärakenne keskusta ja taajamat v. 2012-2015
  • Ikärakenne kaupunginosat v. 2012-2015
  • Ikärakenne kylät v. 2012-2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.