Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 432 Kaupunginvaltuuston kokousten 29.8. ja 10.10.2016 täytäntöönpanot

MliDno-2016-281

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksissa 29.8. ja 10.10.2016 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.8.2016 täytäntöönpanot
§ 95
Valtuuston jäsenyydestä eroaminen, Markku Siitari
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Markku Siitari, Anne Korhola, Markku Tissari, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 96
Eron myöntäminen Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Markku Siitari, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 97
Ero Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Valittu varajäsen, seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 98
Ero rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Valittu varajäsen, rakennuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 99
Kaupunginhallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen kaupunginhallitukselle
Merkitään tiedoksi

§ 100
Esitys Muikkulan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ja muuttamisesta Norpanhovin päiväkodin ryhmäksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Pirjo Vartiainen, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

§ 101
Moision terveyskeskussairaalan toimintojen siirtäminen Kyyhkylän sairaala-alueelle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Sosiaali- ja terveystoimi/Maria Närhinen, Niina Helminen ja Kirsi Ollikainen, Tilakeskus/Jarkko Hyttinen
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

§ 102
Lisämäärärahaesitys Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen D1087 hankintaan
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

§ 103
Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kansliapalvelut/Annamari Terästi

§ 104
Tontin 491-4-18-6 myyminen/FH Invest Oy, tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4  myyminen/esisopimus/FH  Invest  Oy
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: FH Invest Oy, tekninen toimi/Jouni Riihelä ja Hannu Peltomaa, Jukka Savolainen

§ 105
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 6.9.2016: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, muut jäsenkunnat, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

§ 106
Valtuustoaloite raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta
Merkitään tiedoksi

§ 107
Valtuustoaloite opetusryhmien pienentämiseksi Mikkelin kaupungin kouluissa
Merkitään tiedoksi

§ 108
Valtuustoaloite, Mikkelin kaupunki ja sen konserni edelläkävijäksi korruption estämisessä ja päätöksenteon avoimuudessa
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 12.9.2016 § 333

§ 109
Valtuustoaloite koirapuistoista Rantakylään ja Tuppuralaan
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 12.9.2016 § 332

§ 110
Valtuustoaloite taidemuseohankkeesta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 12.9.2016 § 334

Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.10.2016 täytäntöönpanot
§ 113
Valtuuston jäsenyydestä eroaminen, Marja Hämäläinen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Marja Hämäläinen, Markku Tissari, Jussi Marttinen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 114
Ero rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Markku Tirkkonen, Jani Lauanne, rakennuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 115
Eron myöntäminen Hannu Kääriäiselle Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Hannu Kääriäinen, Sanna Eromäki, Haukivuoren aluejohtokunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 116
Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle Haukivuoren aluejohtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Marja Hämäläinen, Markku Tissari, Haukivuoren aluejohtokunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 117
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu ajalle 10.10.2016 - 23.1.2017
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: kansliapalvelut

§ 118
Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutos / Väätämönsalmi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 119
Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, tulosalueet

§ 120
Viinamäen vesiosuuskunnan lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Viinamäen vesiosuuskunta/Raimo Kirjalainen, talouspalvelut, maaseutu- ja tietoimi/Markku Suomela, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 121
Talouden seuranta 7/2016 ja lisämäärärahaesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.10.2016: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 122
Valtuustoaloite kirjastopalvelujen säilyttämiseksi
Merkitään tiedoksi

§ 123
Valtuustoaloite leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi Mikkelissä
Merkitään tiedoksi

§ 124
Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta
Merkitään tiedoksi

§ 125
Valtuustoaloite Waltti-kortista
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 31.10.2016 § 391

§ 126
Valtuustoaloite / Kiinteistöveroprojekti - rakennustietojen täydentäminen ja eheyttäminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 31.10.2016 § 392

§ 127
Valtuustoaloite / Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 31.10.2016 § 393

Päätös

Hyväksyttiin.